SIRE_Medical_Costa_Rica_Bactiguard_Infection_Protection_Foley_3

Bactiguard catéter recubrimiento estéril SIREMed Costa Rica

Catéteres Foley de látex y silicona, catéteres urinarios